هواپیمایی ابوظبی امیری فلایت | Abu Dhabi Amiri Flight

شرکت هواپیمایی ابوظبی امیری فلایت (Abu Dhabi Amiri Flight)

 

نام: شرکت هواپیمایی ابوظبی امیری فلایت (Abu Dhabi Amiri Flight) که نام آن به هواپیمایی ریاست جمهوری (Presidential Flight) تغییر یافته است.

کشور: امارات متحده عربی

محل اصلی فعالیت: ابوظبی

ناوگان: 8 فروند هواپیمای فعال از مجموع 16 فروند

 

Contact

P.O.Box: 689 - Abu Dhabi - UAE
Tel: +97125757777