اطلاعات پرواز | Flights INFO

اطلاعات پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه‌ها

اطلاعات پرواز (Flights info)؛  شماره تلفن‌های تماس جهت دریافت اطلاعات پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه‌های ایران از داخل استان و از شهرستان‌ها

فهرست مطالب:

 

اطلاعات پرواز تمامی فرودگاه‌های ایران از داخل هر استان

تلفن تماس گویای 24 ساعته: 199

مشاهده آنلاین وضعیت پروازfids.airport.ir

 

اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

اطلاعات پرواز از اصفهان: 199
اطلاعات پرواز: 35275200 31 (98+)
سایر اطلاعات و مشخصات تماس واحدها: فرودگاه اصفهان
 
 

اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی

تلفن اطلاعات پرواز: ٠٩٦٣٣٠
مرکز تلفن فرودگاه امام: ٥١٠٠١١٨ 21 (98+) و ٥١٠٠١١١ 21 (98+)
معرفی و اطلاعات تماس کلیه بخش‌های فرودگاه: فرودگاه امام

 

اطلاعات پروازهای وروردی و خروجی فرودگاه اهواز

تلفن گویای 24 ساعته از داخل استان خوزستان: 199
خط مستقیم: 0613410
اطلاعات تکمیلی: فرودگاه اهواز

 

اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز

تلفن گویای اطلاعات پرواز: 199 ( 30 خط) از هر نقطه استان آذربایجان شرقی
تلفن اطلاعات پرواز: 35234701 41 (98+)  تا  35234703 41 (98+)
سایر اطلاعات و تلفن‌ها: فرودگاه تبریز
 

اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

اطلاعات پرواز از داخل استان گیلان: 199
تماس از سایر شهرستان‌ها: 199 888 34  (013)
سایر اطلاعات: فرودگاه رشت
 

اطلاعات پرواز فرودگاه شیراز

اطلاعات پرواز: 199 (پاسخگويي 24 ساعته)
اطلاعات پرواز (از شهرستان): 37118020 71 (98+)
معرفی و سایر اطلاعات: فرودگاه شیراز

 

اطلاعات پرواز فرودگاه قشم

اطلاعات پرواز در هرمزگان: 199
تلفن گویا: 35335000 76 (98+)  تا  35335004 76 (98+)
معرفی فرودگاه و سایر اطلاعات مفید: فرودگاه قشم

 

اطلاعات پرواز فرودگاه کیش

تلفن داخل استانی اطلاعات پرواز: 199
مرکز تلفن: 44485501 76 (98+) تا 44485504 76 (98+)
مشخصات تماس و سایر اطلاعات مفید: فرودگاه کیش

 

اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

اطلاعات پرواز از داخل شهر: 199
تلفن اطلاعات پرواز: 33400020  51 (98+)
معرفی و اطلاعات تماس سایر قسمت‌ها: فرودگاه مشهد
 
 

اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

تلفن اطلاعات پرواز مهرآباد در شهر تهران: 199
اطلاعات پرواز ترمینال یک: 61023183 21 (98+)
اطلاعات پرواز ترمینال دو: 61023189 21 (98+)
اطلاعات پرواز ترمینال چهار: 61023187 21 (98+)
اطلاعات پرواز ترمینال شش: 61023196 21 (98+)
مرکز تلفن فرودگاه مهرآباد: 61021 21 (98+)
سامانه پیامک فرودگاه مهرآباد: 3000199
معرفی و اطلاعات تماس سایر بخش‌ها: فرودگاه مهرآباد