سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی | ایکائو | ICAO)

سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی - ایکائو (ICAO)

     ICAO مخفف عبارت International Civil Aviation Organization یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل متحد است که بر اساس معاهده شیکاگو که قرارداد هواپیمایی بین‌المللی کشورها (غیر دولتی) می‌باشد، تاسیس گردید. مأموریت ایکائو یکسان‌سازی استانداردهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح بین‌المللی است.