شرکت‌های هواپیمایی هنگ کنگ | Hong Kong Airlines

معرفی شرکت‌های هواپیمایی هنگ کنگ

 

فهرست شرکت‌های هواپیمایی هنگ کنگ به ترتیب بیشترین فروند هواپیما

 

  1. شرکت هنگ‌کنگی کاتای پاسیفیک (Cathay Pacific) رتبه پنجم شرکت‌های هواپیمایی جهان در سال 2020 به نقل از  AirlineRatings.com