شرکت‌های هواپیمایی هلند | Netherlands Airlines

معرفی شرکت‌های هواپیمایی هلند (Netherlands Airlines)

 

 

فهرست شرکت‌های هواپیمایی کشور به ترتیب بیشترین فروند هواپیما:

 

  1. شرکت هواپیمایی هلندی کی. ‌ال. ام. (KLM) رتبه چهاردهم شرکت‌های هواپیمایی در سال 2020 به نقل از  وب سایت AirlineRatings.com