شرکت هواپیمایی سهند آسیا | سهند ایر | Sahand Air

هواپیمایی سهند آسیا (سهند ایر - Sahand Air)

شرکت هواپیمایی سهند آسیا (سهند ایر) در حال حاضر غیر فعال می‌باشد.

 

نام: شرکت هواپیمایی سهند ایر (سهند آسیا)

تاسیس: 1388