فرودگاه تبریز | فرودگاه بین المللی تبریز | Tabriz Airport

فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز

 

فرودگاه بین‌المللی تبریز

آدرس: تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
کد پستی: 5189613131
مرکز تلفن: 35260405 41 (98+)
روابط عمومی: 32606136 41 (98+)
مدیر کل: 35260400 41 (98+)
رئیس اداره حراست: 35234710 41 (98+)
سامانه پیام کوتاه: 30000199
فکس: 35260414 41 (98+)
ایمیل: [email protected] 

 

اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز

تلفن گویای اطلاعات پرواز: 199 ( 30 خط) از هر نقطه استان آذربایجان شرقی
تلفن اطلاعات پرواز: 35234701 41 (98+)  تا  35234703 41 (98+)