شرکت هواپیمایی پاریز | Pariz Air

شرکت هواپیمایی پاریز (Pariz)

 

 

شرکت هواپیمایی پاریز در حال حاضر غیرفعال می‌باشد.