شرکت هواپیمایی ارم | Eram Air

شرکت هواپیمایی ارم (Eram Air)

 

در حال حاضر شرکت هواپیمایی ارم غیرفعال می‌باشد.

 

تاسیس: 1384

مرکز: تبریز

لغو مجوز: 1392

 

شرکت هواپیمایی ارم در سال 1384 در شهر تبریز تاسیس شد ولی در سال 1392 به خدمات خود پایان داد و در حال حاضر غیرفعال می‌باشد.