شرکت هواپیمایی ماکسیموس ایر کارگو | Maximus Air Cargo

شرکت هواپیمایی ماکسیموس ایر کارگو (Maximus Air Cargo)

ماکسیموس ایر کارگو

 

نام: هواپیمایی ماکسیموس ایر کارگو

کشور: امارات متحده عربی

استان: ابوظبی

ناوگان: 6 فروند هواپیمای باربری

Commercial Enquiries

Call: +971 2 419 8666

‌ Call: +971 2 419 8619

 

Company Headquarters

Abu Dhabi Office: PO Box 35367, Abu Dhabi, U.A.E

‌‌Phone: +971 2 419 8666

Fax: +971 2 447 4901

‌‌Phone: +971 2 419 8619

 

Maximus Airlines Ukraine office

‌Phone: +38 044 227 91 03

‌Fax: +38 044 538 02 34

‌Phone: +971 2 419 8619