شرکت هواپیمایی صافات | Safat Airlines

شرکت هواپیمایی صافات (Safat Airline)

 

 

شرکت هواپیمایی صافات در حال حاضر غیرفعال می‌باشد.