انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی | یاتا | IATA

انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی - یاتا (IATA)

IATA خلاصه عبارت (International Air Transport Association) و نام انجمنی شکل گرفته در سال 1945 با بیش از 260 عضو شرکت هواپیمایی بین‌المللی است (اعضای فعال و وابسته‌ای که دولت آنها باید در ایکائو یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی عضو باشد) و در حال حاضر دفتر اصلی آن در مونترآل کانادا مستقر می‌باشد و حدود 85 درصد از ترافیک جهانی هوایی را به خود اختصاص داده است. اهداف این انجمن غیردولتی و غیرسیاسی، استانداردسازی قیمت، بلیت، بارنامه، توسعه حمل و نقل هوایی ایمن و اقتصادی به نفع مردم و همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی هواپیمایی می‌باشد.