شرکت هواپیمایی پاسارگاد | Pasargad Airlines

هواپیمایی پاسارگاد (Pasargad Air)

 

 

 

شرکت هواپیمایی پاسارگاد در حال حاضر غیرفعال می‌باشد.