شرکت فرودگاه‌ها | شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

معرفی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یکی از مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس استانداردها و مقررات صنایع هواپیمایی، هوانوردی و حمل و نقل هوایی بین‌المللی ایجاد شده است. مدیریت، نگهداری، توسعه و راهبری فرودگاه‌ها، سامانه‌های هوانوردی و مدیریت ترافیک هوایی در سطح کشور و مدیریت خدمت‌رسانی مطمئن و مطلوب در صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده این شرکت می‌باشد.