شرکت فرودگاه‌ها | شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

معرفی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران یکی از مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است که بر اساس استانداردها و مقررات صنایع هواپیمایی، هوانوردی و حمل و نقل هوایی بین‌المللی ایجاد شده است. مدیریت، نگهداری، توسعه و راهبری فرودگاه‌ها، سامانه‌های هوانوردی و مدیریت ترافیک هوایی در سطح کشور و مدیریت خدمت‌رسانی مطمئن و مطلوب در صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده این شرکت می‌باشد.

 

مشخصات تماس با شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

آدرس: تهران، فرودگاه بین المللی مهرآباد، بلوارمعراج، ساختمان مرکزی شركت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

صندوق پستی:13445 - 1558

آدرس شرکت فرودگاه‌ها روی نقشه گوگل: لینک

تلفن گویا: 63140000 21 (98+)

فكس دبیرخانه مرکزی: 63148060 21 (98+)

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی مهرآباد: 61021