شرکت هواپیمایی کارگو پلاس اوییشن | Cargo Plus Aviation

شرکت هواپیمایی کارگو پلاس اوییشن (Cargo Plus Aviation)

نام: کارگو پلاس اوییشن

کشور: امارات متحده عربی

استان: دبی

پایگاه اصلی: فرودگاه بین‌المللی دبی

ناوگان: 2 فروند هواپیما