شرکت هواپیمایی اسکای‌لینک عربیا | SkyLink Arabia

شرکت هواپیمایی اسکای‌لینک عربیا (SkyLink Arabia)

نام: هواپیمایی اسکای‌لینک عربیا 

کشور: امارات متحده

استان: دبی

پایگاه اصلی: فرودگاه بین‌المللی دبی

ناوگان: 4 فروند هواپیما

1 فروند هواپیمای Boeing 737-300

1فروند هواپیمای Fokker F28 Mk4000

1 فروند هواپیمای Fokker 70

1 فروند هواپیمای Saab 340B