X

شرکت هواپیمایی تفتان | Taftan Airlines

معرفی شرکت هواپیمایی تفتان (Taftan Airlines)

ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی تفتان ایر

لوگو شرکت هواپیمایی تفتان

شرکت هواپیمایی تفتان ایر

دفتر مرکزی (تهران)

آدرس: تهران، میدان آزادی، خیابان بیمه یکم، کوچه گل‍ها، پلاک 1

تلفن: 02144633400 تا 2

داخلی واحد مالی و اداری: 103

واحد بازرگانی: 107

داخلی واحد ایمنی: 108

واحد عملیات: 109

داخلی واحد فنی‌مهندسی: 116

واحد حراست: 122

داخلی واحد آموزش: 115

واحد کنترل کیفیت: 118

 

تلفن شکایات: 02144653975

نمابر: 02144630912

 

دفتر زاهدان

آدرس: فرودگاه بین‌المللی زاهدان، مجتمع و دفاتر هواپیمایی تفتان

تلفن: 05412642325

تلفن و نمابر: 0543252642

پست الکترونیک: [email protected]